BAK-BI

BAK-BI d.o.o.

za unutarnju i vanjsku trgovinu, usluge i zastupanje

10298 Donja Bistra, Severska 20
Tel: 01/3312-413
Mob: 091/505-6393
OIB: 58818749677
Žiro račun: 2484008-1105405212 Raiffeisen bank
Email: info.bakbi@gmail.com

©2024. BAK-BI.HR Sva prava pridržana.